NWWI

Om in Taxatieweb foutmeldingen met betrekking tot L.3 en F.7 bij de gereedmelding van uw rapport te voorkomen, is het aan te bevelen om onderstaande volgorde in uw werkwijze aan te houden:

  • U voert de basisgegevens in voor het opvragen van de modelmatige rapporten.
  • Hierna vraagt u de referentieobjecten op (hierbij wordt nog geen inzicht gegeven in de modelwaarde(n)).
  • Vervolgens legt u definitief de marktwaarde vast (deze waarde kan hierna niet meer aangepast worden).
  • Hierna vraagt u de modelwaarde(n) van de modelmatige rapport(en) op door te klikken op de knop 'modelmatig'.
  • Indien van toepassing licht u de afwijking van de marktwaarde toe t.o.v. modelwaarde van het modelmatig rapport.
  • U vermeldt tevens het juiste antwoord bij F.7 en u werkt het rapport verder uit
  • Wanneer alles volledig is ingevuld meldt u het rapport gereed richting validatie instituut.