NWWI

huis in hand van meisje met bouwhelm"Verbouwingsspecificatie"

De ervaring bij geldverstrekkers heeft in de afgelopen jaren geleerd dat zodra een verbouwing wordt mee gefinancierd het risico op fraude toeneemt. Om de fraude in dit verband te minimaliseren en de aansprakelijkheid van de taxateur in deze context transparant te maken, hanteren enkele geldverstrekkers uniforme uitgangspunten. Een van deze uitgangspunten heeft betrekking op het gebruik van één uniform verbouwingsspecificatie formulier. Dit formulier wordt door de consument (opdrachtgever) ingevuld en ondertekend en dient als uitgangspunt voor de getaxeerde ‘Marktwaarde na gerealiseerde verbouwing’. Het is dan ook raadzaam om betalingen uit het verbouwingsdepot zoveel mogelijk te laten aansluiten op de geplande verbouwing. Indien blijkt dat de verbouwing niet, of niet volgens opgave wordt gerealiseerd is de taxateur in deze, ten aanzien van genoemde marktwaarde, van aansprakelijkheid gevrijwaard.

De verbouwingspecificatie moet door de consument worden ondertekend en bij het taxatierapport worden gevoegd. Bij een hoge waardestijging of een hogere waardestijging dan het vastgestelde percentage wordt beoordeeld of deze waardestijging aannemelijk is en voldoende is onderbouwd. Pas dan wordt het taxatierapport doorgestuurd naar de geldverstrekker.
Klik hier om het verbouwingsspecificatie formulier te bekijken. Dit formulier biedt tevens de mogelijkheid om uw eigen bedrijfslogo in full colour te plaatsen waardoor het formulier uw eigen bedrijfsidentiteit weergeeft.


Foto’s van vernieuwen/verbeteren van de bestaande situatie (I.3a/b)

Het Normblad Taxatierapport financiering woonruimte januari 2013 vermeldt onder het kopje ‘Visuele objectpresentatie’:

'In geval van een geplande vernieuwing en/of verbetering van de bestaande situatie (I.3.a) dient tevens specifiek de bestaande situatie van de te vernieuwen en/of verbeteren delen in beeld gebracht te worden'.

Dit houdt in dat er, naast de gebruikelijke foto’s, tevens foto’s moeten worden toegevoegd van de actuele situatie betreffende de onderdelen die verbouwd c.q. vernieuwd gaan worden. De reden hiervan is dat er achteraf kan worden vastgesteld of de verbouwing/verbetering is toegepast volgens opgave van opdrachtgever en taxateur.