NWWI

Voorlopig energielabel
Zoals bekend is er per 1 januari 2015 een en ander veranderd m.b.t. de energielabels. In januari en februari 2015 zullen alle huiseigenaren, die nog geen energielabel hadden, een voorlopig energielabel per post thuis gestuurd krijgen. Dit is gebaseerd op het bouwjaar van de woning en te vinden via http://www.ep-online.nl/ep-online/EnergieLabel.aspx

Invulling taxatierapport
Bij onderdeel J.3 kan de invulling hiervan tot vragen leiden.
Bij een definitief energielabel veranderd er niets, de taxateur antwoord de vraag met ‘ja’ en voegt een bijlage toe waaruit dit blijkt.

Bij een voorlopig energielabel wordt de vraag met ‘nee’ beantwoord, waarbij bij de verplichte toelichting kan worden ingevuld welke variant het dan wel betreft en voegt een bijlage toe waaruit dit blijkt.
Voorbeeld:
J.3 Energielabel
a. Het object beschikt over een energielabel: Nee, er is een voorlopig energielabel aanwezig, de energielabelklasse is D.

Invulinstructies
De gewijzigde wijze van invulling bij J.3 heeft ook tot een aanpassing geleid van de invulinstructies.
Invulinstructie Taxatierapport financiering woonruimte
Invulinstructie woonruimte individueel
Invulinstructie woonruimte complex
Invulinstructie Bijzonder Beheer

De gewijzigde invulinstructies kunt u ook vinden onder “Downloads” na te zijn ingelogd op het Extranet van nwwi.nl.