NWWI

Sinds afgelopen juli is de werkwijze voor het aanleveren van de onderbouwing van de marktwaarde gewijzigd. U voegt nu eerst 3 eigen referentieobjecten toe en bepaalt de marktwaarde van het object. Daarna vraagt u de modelmatige rapporten op en na levering hiervan schrijft u op de getoonde referentieobjecten een toelichting. Het blijkt dat in de praktijk niet overal bekend is dat aan de eigen toegevoegde referentieobjecten ook nadere eisen zijn gesteld. Deze geven wij u graag nogmaals mee.

De taxateur geeft, mede door het toevoegen van minimaal drie eigen unieke referentieobjecten, een onderbouwd waardeoordeel van de marktwaarde.

Deze referentieobjecten dienen te voldoen aan:

Er is sprake van een recente transactie. Bij gebruik van een minder recente transactie is een indexerende toelichting van de taxateur vereist. Referentieobjecten met een transactiedatum ouder dan 5 jaar mogen alleen gebruikt worden met een toelichting waarin aannemelijk wordt gemaakt dat er geen jongere transacties beschikbaar zijn.

Het object dient:

  • van een soortgelijk woningtype te zijn;
  • uit dezelfde bouwperiode te zijn;
  • in de nabije omgeving te liggen.

 

Afwijkingen zijn toegestaan mits de taxateur in het rapport een toelichting verstrekt t.a.v. de vergelijkende bruikbaarheid.