NWWI

De verbouwingsspecificatie is bedoeld om de geldverstrekker en de taxateur goed te informeren over de werkzaamheden die verricht zullen gaan worden. De marktwaarde na realisatie van deze verbouwing is op deze specificatie gebaseerd.

In het formulier vult u als de aanvrager (of aanvragers) van de hypotheek uw gegevens in. Tevens vult u de objectgegevens in waar de verbouwing zal gaan plaatsvinden.

Allereerst is het type werkzaamheid (kolom 1) beschreven:

De 1e categorie ‘Vernieuwen / verbeteren van de bestaande situatie’ gaat uit van het aanleggen van of vernieuwen van de genoemde keuzes.

De 2e categorie ‘Bouwkundige aanpassingen / uitbreidingen’ gaat uit van bouwkundige aanpassingen en/of uitbreidingen die worden uitgevoerd.

De 3e categorie ‘Energiebesparende voorzieningen’ vermeldt de werkzaamheden die gericht zijn op het besparende van energie.

Er is ook ruimte gereserveerd voor niet standaard beschreven werkzaamheden.

Als het object alleen wordt gerenoveerd naar ‘nul-op-de-meter’ vinkt u alleen deze keuze aan.

Werkzaamheden kunnen vallen in verschillende categorieën en dienen te worden uitgesplitst in de betreffende categorie.

De 2e kolom gebruikt u om de werkzaamheden nader te beschrijven.

De 3e kolom (‘1’) is bedoeld om aan te geven of er sprake is van werkzaamheden die door uzelf worden uitgevoerd en niet door professionele partijen. Is dat het geval dan vinkt u deze keuze aan, anders laat u hem leeg.

De 4e kolom (2) is bedoeld om aan te geven of de geplande werkzaamheden bedoeld zijn het direct noodzakelijk achterstallig onderhoud te herstellen. Dit zijn werkzaamheden die moeten gebeuren om het object te kunnen (blijven) bewonen. De taxateur kan u desgewenst helpen met het invullen hiervan.

Na het invullen print u het document uit, plaatst u uw handtekening(en) en scant u het exemplaar in. De taxateur ontvangt het ingescande exemplaar graag per email. Het origineel is bedoeld voor de geldverstrekker.