NWWI

Tot voor kort was het voor u als intermediair alleen mogelijk om een geldverstrekker aan te passen in het taxatieproces door contact op te nemen met de NWWI Validatie Support afdeling. De ervaring heeft ons geleerd dat dit in uw optiek leidt tot “onnodige” vertraging.

Het NWWI heeft het nu mogelijk gemaakt voor u om zelf via Extranet de huidige geldverstrekker te wijzigen. Dit doet u door bij het betreffende taxatierapport op de knop “meer” te klikken en vervolgens bij het Tabblad “selectie” de geldverstrekker aan te passen (zie onderstaande printscreen).

Het NWWI heeft, om toch te kunnen voldoen aan de (Europese) regelgeving op het gebied van financiering en privacy, een geautomatiseerde procedure ontwikkeld waardoor de opdrachtgever(s) hun toestemming kunnen geven voor deze aanpassing. Dit houdt in dat er, na het aanpassen van de geldverstrekker, een e-mail wordt verzonden aan de opdrachtgever(s) waarin zij hun goedkeuring kunnen geven voor deze wijziging. Het is dan ook van belang dat u in de taxatieaanvraag het juiste e-mailadres van de opdrachtgever vermeld. Mocht u het toch noodzakelijk achten om daar het eigen e-mailadres van de organisatie vermelden dan is dat uiteraard geheel uw verantwoordelijkheid.
Advies: Het verdient de aanbeveling om vooraf toestemming te verkrijgen om dergelijke handelingen namens de opdrachtgever te verrichten

Uiteraard kunt u het ook schriftelijk via de e-mail regelen door simpelweg een korte e-mail te sturen aan info@nwwi.nl
.